External Login

EBE-GUNET

 
Το καλάθι σας είναι άδειο.
 

Η εταιρεία edubooks4all.com Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.edubooks4all.com, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

 

 Γενικοί όροι: Το edubooks4all.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ψηφιακών εντύπων και βιβλίων μέσω του Διαδικτύου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «edubooks4all.com Α.Ε» (ΑΦΜ: 997800966, ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 89-91 ΜΑΡΟΥΣΙ. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας edubooks4all.com Α.Ε., που βρίσκεται στην διεύθυνση www.edubooks4all.com. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα www.edubooks4all.com συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών εντύπων και βιβλίων θα γίνεται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη ή στην ηλεκτρονική συσκευή του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των εντύπων που λαμβάνει ο χρήστης σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα από αυτά όπως και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση του συνόλου ή και μέρους αυτών σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα. Τα πνευματικά δικαιώματα της ύλης που περιέχονται στα ψηφιακά βιβλία και γενικότερα στο ψηφιακό υλικό που υπάρχει στο edubooks4all.com ανήκουν αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους δημιουργούς τους. Η εταιρεία λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση την οποία τρίτοι τυχόν θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στη μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρηστών. Συνεπώς, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στο χρήστη. Αν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα φορολογικά σας στοιχεία στο αντίστοιχο πεδίο κατά την συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα εκδοθεί τιμολόγιο, το οποίο θα μπορείτε να παραλάβετε στο e-mail που θα δηλώσετε και φυσικά να το εκτυπώσετε.

Περιορισμός ευθύνης: Η εταιρία edubooks4all.com Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κειμένων ή φωτογραφιών και γενικότερα της ύλης των εντύπων και βιβλίων που πωλούνται ή/και αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.edubooks4all.com. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στην ιστοσελίδα της εντύπων, ευθύνη την οποία φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της ιστοσελίδας και η αγορά από ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών. Η εταιρεία edubooks4all.com Α.Ε. δεν έχει καμμία ευθύνη για ενδεχόμενη τροποποίησης της ύλης των βιβλίων ή των εντύπων από τους εκδότες ή/και τους δημιουργούς τους και σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη τροποποίηση, δεν δίνει το δικαίωμα στο χρήστη για αναζήτηση του καταβληθέντος τιμήματος. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία edubooks4all.com Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η εταιρεία edubooks4all.com Α.Ε. δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη, τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης. Με την εγγραφή σας στο edubooks4all.com, συμφωνείτε να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις /ενημερώσεις / newsletter, μέσω email, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τις τελευταίες αναρτήσεις βιβλίων, καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας login και τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση του προφίλ σας.

Επίσης με την εγγραφή σας συναινείτε και αποδέχεστε οι αποδείξεις πληρωμής ή τα τιμολόγια της εταιρείας να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η edubooks4all.com διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει / να μεταβάλει / τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση της και χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποίηση (-εις) ή ενημέρωση (εις) αυτών των Όρων Χρήσης και τις Προϋποθέσεις.

Κατηγορία: Footer Articles
Σύνολο βιβλίων: 212

Εγγραφή Newletter

The extra fields may not be displaying for 2 reasons:
1) There are no extra fields assigned to the list in MailChimp.
2) The database has not yet been updated with MailChimp's extra field data.